Soal Tekanan Kelas 8

Diposting pada

Soal Tekanan Kelas 8 – Halo sobat PPKN.co.id untuk menambah wawasan kita bersama dengan rajin membaca penulis akan berbagi sebuah artikel yang membahas kumpulan soal mengenai Soal Tekanan Kelas 8. Langsung saja simak pembahasan soalnya berikut dibawah ini.

Soal Tekanan Kelas 8
Soal Tekanan Kelas 8

Soal Pilihan Ganda Tekanan Kelas 8

1.Peristiwa berikut dibawah ini yang tidak sama sekali berkaitan dengan tekanan ialah….

a. Paku runcing yang mudah untuk ditancapkan pada papan
b. Gerobak kecil yang mudah untuk didorong
c. Pisau tajam yang mudah untuk memotong
d. Menjinjing beban dengan menggunakan tali kecil terasa sakit di tangan

Kunci jawaban : B

2.Upaya yang bisa dilakukan untuk berhasil mendapatkan tekanan yang besar ialah dengan …….

a. Mengurangi gaya tekan serta mulai memperbesar luas bidang yang di tekan
b. Mengurangi gaya tekan lalu memperkecil luas bidang yang di tekan
c. Meningkatkan gaya dari tekan dan memperbesar luas bidang untuk tekan
d. Meningkatkan gaya tekan serta memperkecil luas bidang tekan

Kunci Jawaban : D

3.Faktor-faktor yang mampu mempengaruhi besarnya suatu tekanan adalah….

a. Gaya pada tekan dan massa benda
b. Gaya dari tekan dan gaya gravitasi
c. Luas bidang tekan serta gaya tekan
d. Luas pada bidang tekan dan gaya gravitasi

Kunci Jawaban : C

4. Pendengaran kuping para penyelam tradisional ketika menyelam banyak  yang menjadi terganggu karena adanya dari pengaruh….

a. Tekanan udara dalam air
b. Gaya angkat air
c. Tekanan hidrostatis air
d. Tekanan atmosfer

Kunci jawaban : C

6. Kapal laut akan terapung di permukaan air, bila disebabkan oleh ….

a. massa jenis dari bahan pembuat kapal lebih kecil daripada bentuk massa jenis air
b. massa jenis semua kapal lebih kecil daripada bandingan massa jenis air
c. massa jenis bahan dari pembuat kapal leih besar daripada massa jenis air
d. massa jenis bahan dari pembuat kapal sama dengan bentuk massa jenis air

Kunci jawaban : B

7. Seorang penyelam merupakan seorang yang menyelam hingga mencapai pada kedalaman 3 m, dengan massa jenis air 1.000 kg/m³. Konstanta gravitasi tempat tersebut ialah 10 N/kg. Besar tekanan dari hidrostatisnya yaitu…. N/M²

a. 3.000
b. 30.000
c. 40.000
d. 50.000

Kunci jawaban : B

8. Sebuah benda yang ditimbang di udara dengan berat 50 N. Setelah ditimbang di dalam kedalaman air, beratnya menjadi 30 N. Benda tersebut berarti mendapatkan gaya angkat sebesar…

a. 50 N
b. 30 N
c. 20 N
d. 10 N

Kunci jawaban : C

9. Alat yang prinsip kerjanya sendiri berdasarkan hukum Pascal ialah ….

a. alat pengangkat mobil
b. galangan kapal
c. balon udara
d. kapal selam

Kunci jawaban : A

10 Perhatikan berbagai alat yang ada di bawah ini!

  1. Kapal selam
  2. Mesin pengangkat mobil
  3. Rem hidrolik
  4. Balon udara

Alat-alat dengan prinsip kerjanya berdasarkan dari hukum Archimedes yang ditunjukkan oleh nomor ….

a. (1) dan (2)
b.(2) dan (4)
c. (2) dan (3)
d. (1) dan (4)

Kunci jawaban : D

11. Perhatikan gambar berikut ini!

Mesin pengangkat untuk mobil hidrolik memiliki pengisap masing-masing seluas A1 = 15 cm2 dan A2 = 600 cm2. Jika pada pengisap kecil akan diberi gaya F1 sebesar 500 N, maka berat beban yang mampu diangkat yaitu  ….

a. 500 N
b. 15.000 N
c. 20.000 N
d. 25.000 N

Kunci jawaban : C

12. Sebuah balon yang mempunyai volume 10 m3 ketika akan diukur ternyata mencapai sebesar 5 atm. Jika dari tekanannya ini dijadikan 20 atm, maka volumenya akan dapat menjadi sebesar ….

a. 1,5 m3
b. 2,5 m3
c.
3,0 m3
d.
4,0 m3

Kunci jawaban : B

13. “Tekanan yang akan diberikan dalam zat cair akan dapat diteruskan ke segala arah oleh zat cair itu yang sama besar ke segala arah.”

Pernyataan tersebut ialah bunyi dari hukum ….

a. Boyle
b. Archimedes
c. Newton
d. Pascal

Kunci jawaban : D

14. “Hasil kali yang ada di antara tekanan dan volume gas dalam suatu ruang tertutup adalah yang tetap”.

Pernyataan di atas ini merupakan bunyi dari hukum ….

a. Archimedes
b. Pascal
c. Boyle
d. Bejana Berhubungan

Kunci jawaban : C

15. Tinggi suatu tempat ialah 300 meter dari hitungan permukaan air laut. Tekanan atmosfer yang ada di tempat tersebut ialah ….

a. 72 cmHg
b. 73 cmHg
c. 79 cmHg
d. 80 cmHg

Kunci jawaban : B

16. Pendengaran dari para penyelam tradisional pada saat menyelam banyak yang sudah terganggu karena adanya dari pengaruh ….

a. tekanan udara dalam air
b. gaya angkat air
c. tekanan hidrostatis air
d. tekanan atmosfer

Jawaban : C

17. Sebuah benda ketika dilakukan penumbangan di udara beratnya mencapai 50 N. setelah ditimbang di dalam kedalaman air, beratnya hanya menjadi 30 N. Benda tersebut mendapatkan gaya angkat yaitu sebesar ….

a. 50 N
b. 30 N
c. 20 N
d. 10 N

Jawaban : C

18. Tinggi suatu tempat 300 meter jika diukur dari permukaan air laut. Tekanan atmosfer di tempat tersebut mencapai ….

a. 72 cmHg
b. 73 cmHg
c. 79 cmHg
d. 80 cmHg

Jawaban : b

19. Seorang penyelam yang menyelam dengan kedalaman 3 m, dari massa jenis air 1.000 kg/m³, konstanta gravitasi di tempat tersebut adalah 10 N/kg. Besar tekanan dari hidrostatisnya ialah…. N/m².

a. 3.000
b. 30.000
c. 40.000
d. 50.000

Jawaban : B

20. Teknologi dibawah ini yang tidak masuk menggunakan prinsip Archimedes adalah…

a. Hidrometer
b. Jembatan ponton
c. Balon udara
d. Dongkrak mobil

Jawaban : D

Soal Essay

Soal 1

Sebuah balok dengan panjang (p) 12 cm, lebar (l) 8 cm, serta tinggi (t) 3 cm serta mempunyai berat sebesar 30 N. Apabila balok tersebut akan diletakkan dengan posisi seperti a, b, dan c, tentukan berapa besar tekanan dari masing – masing posisi tersebut!

Pembahasan:

Diketahui:

p = 12 cm = 12 x 10-2 m

l = 8 cm = 8 x 10-2 m

t = 3 cm = 3 x 10-2 m

F = 30 N

Aa = p x t = 12 x 10-2  m . 3 x 10-2 m

=  36 x 10-4 m2

Ab = l x t = 8 x 10-2 m . 3 x 10-2 m

= 24 x 10-4 m2

Ac = p x l = 12 x 10-2 m . 8 x 10-2 m

= 96 x 10-4 m2

Ditanyakan: pa , pb , pc = …?

Jawaban:

pa = F/Aa = 30 N/36 x 10-4 m2

= 83,33 x 102 N/m2

pb = F/Ab = 30 N/24 x 10-4 m2

= 125 x 102 N/m2

pc = F/Ac = 30 N/96 x 10-4 m2

= 31,25 x 102 N/m2

Soal 2

Identifikasilah suatu hubungan antara gaya apung dengan berat benda suatu kapal selam ketika akan berada dalam sebuah keadaan a) terapung, b) melayang, dan c) tenggelam!

Pembahasan:

a). Terapung, apabila kapal selam memperoleh jenis gaya apung yang jauh lebih besar dibandingkan berat dari kapal selam.

b). Melayang, jika kapal selam ini memperoleh gaya apung yang nilainya sama besar dengan berat dari kapal selam.

c). Tenggelam, jika kapal selam ini hanya memperoleh gaya apung yang lebih kecil dibandingkan dari berat kapal

Soal 3

Sebuah dongkrak jenis hidrolik mampu mengangkat benda yang bermassa 1 ton serta luas penampang piston dari pengisap besar 0,2 m2. Jika luas dari penampang piston pengisap kecil 0,02 m2. Serta besar dari percepatan gravitasi 9,8 N/kg. Berapakah jenis gaya minimal yang harus diberikan supaya dapat mengangkat benda yang tersebut?

Pembahasan:

Diketahui:

m = 1 ton = 1000 kg

A1 = 0,2 m2

A2 = 0,02 m2

g = 9,8 N/kg

Ditanyakan: F2 = …?

Jawaban:

F1 = m . g

F1 = 1000 kg . 9,8 N/kg

F1 = 9800 N

F1/A1 = F2/A2

9800 N/0,2 m2 = F2/0,02 m2

980 N x 0,02 m2 =  F2 x 0,2 m2

F2 = 980 N

Sekian artikel tentang Soal Tekanan Kelas 8 yang dapat sobat pelajari. Semoga dapat dengan mudah dipahami serta mampu mengasah kemampuan sobat sekalian dalam belajar pembahasan mengenai materi tekanan khususnya sobat yang masih duduk dibangku kelas 8.

Baca Juga :